Stap 2 – Het menu

Het menu

Het menu is een Force Touch menu. Dit betekent dat we het menu alleen kunnen benaderen door hard op het scherm te drukken. Hoe doen we dit?

Houd het scherm ingedrukt en druk wat harder dan normaal. Hierdoor wordt het force touch menu geactiveerd.

Wat kan ik doen in het menu?

Vanuit het menu kunnen we vier dingen doen.

– Naar de volgende wedstrijdfase**
– Naar het Wissel en Timeout scherm
– Naar het kaarten scherm
– Naar de instellingen/opties.

Door op één van deze vier mogelijkheden te drukken volgt de actie die je hebt gekozen.

**Wat is een volgende wedstrijdfase?
Een wedstrijdfase kan een aantal dingen zijn. Dit kan de rust zijn, de volgende helft of kwart, of het beëndigen van de wedstrijd. De knop volgt de logische volgorde van de wedstrijd. Zit je dus in de eerste helft en is deze afgelopen, dan ga je met de knop naar de rust fase. Is de rust voorbij? Druk dan weer op de knop en je gaat naar de tweede helft.  Aan het eind van de wedstrijd kan je vervolgens het overzicht zien van de wedstrijd.

Voor het instellen en het zien van het overzicht van de wedstrijd komt in de volgende stappen meer uitleg.

Share This