Selecteer een pagina

Stap 1: Wedstrijd scherm

 

 

Dit is het wedstrijd scherm. Het wedstrijd scherm is het hoofdscherm van de app. Vanuit dit scherm kan je naar de andere schermen via het Force Touch Menu. In het hoofdscherm houd je de tijd en de score bij. Tevens kan je de verstreken tijd en de blessuretijd behouden. De blessuretijd zal alleen relevant zijn voor voetbalscheidsrechters.

 

Om de tijd te starten tik je op de tijd. De tijd zal vervolgens gaan lopen. Wanneer je de tijd wilt pauzeren tik je ook op de tijd. De tijd wordt vervolgens rood van kleur, dit om te laten zien dat de tijd stil staat. Zodra je start met de helft zal de verstreken tijd ook gaan lopen, deze blijft gedurende de speeltijd lopen. De blessuretijd begint met lopen wanneer de tijd gepauzeerd wordt en stopt wanneer de wedstrijd weer wordt hervat.

 

Om de score bij te houden tik je op één van beide score vlakken. Links voor de thuisploeg en rechts 

de uitploeg uiteraard. Wanneer je als sport voetbal hebt gekozen zal je de mogelijkheid krijgen in te vullen via er heeft gescoord en of dit vanuit een penalty is geweest. 

Stap 2: Force Touch Menu

 

Met het Force Touch Menu kan je door de app navigeren. Je kan het menu bereiken door op het scherm van de Apple Watch te Force Touchen (stevig indrukken). Het menu zal vervolgens verschijnen. In het menu zitten 4 verschillende opties met elk zijn eigen functie. 

 

Start/Stop Half: Hiermee kan je een helft starten of stoppen. Bijvoorbeeld: Als de eerste helft is afgelopen kan je via deze knop naar de rust enz. Wanneer je het einde van de wedstrijd hebt bereikt zal deze knop je naar het totale overzicht brengen.

 

Subs&To: Hiermee ga je naar het wissel en time out overzicht. Hier kan je bijhouden hoeveel wissels en time outs er geweest zijn. Wanneer het aantal wissels of time outs op is zal de knop rood kleuren.

 

Cards: Hiermee ga je naar het scherm waar je een kaart kan toevoegen. Je kan hier aangeven of het voor het Thuis of Uit team is, of het een gele of rode kaart betreft, en als laatste aan wie de kaart gegeven is. 

 

New Match: Hiermee ga je naar de instellingen om een nieuwe wedstrijd te starten. Voor de uitleg over de instellingen, zie stap 5

Stap 3: Wissels & Time Outs

 

In dit overzicht houd je de wissels en time outs bij. Door op de knoppen te tikken wordt er 1 wissel/time out afgetrokken van het totale aantal. Als het aantal 0 is zal de knop rood kleuren.

 

Uiteraard geldt ook hier dat links voor de Thuisploeg is en rechts voor de Uitploeg.
Vanuit dit scherm kan je via het Force Touch Menu weer terug naar het wedstrijd scherm.

Stap 4: Kaarten

Stap 5: Nieuwe wedstrijd

 

This is the main screen of the RefSupport app. In this screen you can keep track of the time and score. Also you can see how much time has elapsed and how much you have to add at the end of the match. (Most likely for football referees)

 

To start to countdown process of the time, just touch the timer and the timer will start running. When you pause the time the elapsed timer will go on running, it will be active during the whole half. The added timer will start only when you pause the main timer and stop when you have unpaused it.

 

To keep track of the scores, just touch the Home or Away button. The app will add +1 to the score. If you have made a mistake you can dubble touch the score button to substract -1 from the score.

 

Tips & Tricks

 

This is the main screen of the RefSupport app. In this screen you can keep track of the time and score. Also you can see how much time has elapsed and how much you have to add at the end of the match. (Most likely for football referees)

 

To start to countdown process of the time, just touch the timer and the timer will start running. When you pause the time the elapsed timer will go on running, it will be active during the whole half. The added timer will start only when you pause the main timer and stop when you have unpaused it.

 

To keep track of the scores, just touch the Home or Away button. The app will add +1 to the score. If you have made a mistake you can dubble touch the score button to substract -1 from the score.

 

Share This